THÔNG BÁO Về việc tham gia giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014 - 2015)

Căn cứ công văn số 379/SKHCN-SHTT ngày 23/06/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tham gia giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015 và Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả CB/viên chức trong toàn Trường đăng ký tham gia. Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ XVII năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 99-KHLT/ĐTN-ĐHQG ngày 26/5/2015 của Thành đoàn và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ XVII năm 2015 dành cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học và học viện các tỉnh thuộc khu vực phía nam, P.QLKH-HTQT thông báo đến tất cả cán bộ/giảng viên hướng dẫn và sinh viên trong toàn Trường đăng ký tham gia giải thưởng. Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 

Thông báo về việc tham gia đăng ký Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015

Căn cứ công văn số 880/PN ngày 11/06/2015 của Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh An Giang về việc tham gia đăng ký Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả viên chức nữ trong toàn Trường đăng ký tham gia. Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc Đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015

Căn cứ Thông báo số 354/TB-SKHCN ngày 10/06/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Thông báo đến tất cả cán bộ/viên chức trong toàn Trường đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Nội dung chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu quá trình cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae trên vỏ bưởi và ứng dụng trong lên men rượu vang bưởi”

Lúc 14giờ, ngày 18/06/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu quá trình cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae trên vỏ bưởi và ứng dụng trong lên men rượu vang bưởi– CNĐT: ThS. Hồ Thị Ngân Hà- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu Giáo trình: “Phương pháp phân tích các thông số môi trường”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27/05/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu Giáo trình: “Phương pháp phân tích các thông số môi trường”(mã học phần: ENV-301, số tín chỉ: 02) – Tác giả biên soạn: TS. Nguyễn Trung Thành, Trưởng BM. Môi trường & PTBV, Khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường, Trường ĐHAG. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả biên soạn giáo trình. Giáo trình gồm 04 chương, 179 trang (không kể trang tài liệu tham khảo).

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá chất lượng giống bò thịt theo phương thức chăn nuôi nông hộ bằng hai công thức lai giữa bò địa phương với giống Red Angus (Úc) và Red Braham (Ấn Độ)”

Lúc 14 giờ, ngày 23/04/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Đánh giá chất lượng giống bò thịt theo phương thức chăn nuôi nông hộ bằng hai công thức lai giữa bò địa phương với giống Red Angus (Úc) và Red Braham (Ấn Độ)”– CNĐT: ThS. Nguyễn Bá Trung, GV. Bộ môn Chăn nuôi Thú Y, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

Thông báo v/v đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

Tiếp theo Công văn số 13/CV-BTCHT ngày 24/11/2014 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (nội dung, mẫu danh sách, và thể lệ vui lòng xem tại: http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/node/103),

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế xin chuyển đến tất cả Quý thầy/cô, đơn vị Công văn số 18/CV-HT ngày 16/04/2015 của Ban tổ chức (xem file đính kèm).

Pages