Quyết định số 395/QĐ-ĐHAG ngày 03/04/2015 và Quy định về hoạt động sáng kiến của Trường Đại học An Giang

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến quý Thầy/Cô Quy định về hoạt động sáng kiến của Trường Đại học An Giang (Ban hành theo Quyết định số 395/QĐ-ĐHAG ngày 03/04/2015). Biểu mẫu và nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo v/v đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2016

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến quý Thầy/Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2016 (Biểu mẫu và nội dung chi tiết xin vui lòng mở file đính kèm). Phiếu đề xuất cá nhân gửi cho cán bộ phụ trách NCKH ở đơn vị tổng hợp, Hồ sơ đề xuất (bao gồm phiếu đề xuất và bản tổng hợp) của đơn vị gửi về Phòng QLKH&HTQT bằng văn bản và qua Email:  ntlphuong@agu.edu.vn chậm nhất là ngày 20/04/2015.

Trân trọng.

Thư mời tham gia Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Quản lý Môi trường và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu lần 1" tại Trường Đại học Trà Vinh

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời tham gia Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Quản lý Môi trường và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu lần 1" tại Trường Đại học Trà Vinh. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”

Lúc 14 giờ, ngày 06/03/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”– CNĐT: ThS. Lê Quốc Cường và ThS. Phan Minh Trung- Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang (từ năm 2000 – 2013) và thành lập bản đồ lũ năm 2013”

Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang (từ năm 2000 – 2013) và thành lập bản đồ lũ năm 2013– CNĐT: ThS. Phạm Duy Tiễn- GV bộ môn Phát triển Nông thôn - QLTNTN, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đề tài.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống”– CNĐT: KS. Bùi Thị Kim Xuyến- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của gốc ghép lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái Dưa Leo (Cucumis sativus) tại Chợ Mới, An Giang”

Lúc 14 giờ, ngày 16/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Ảnh hưởng của gốc ghép lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái Dưa Leo (Cucumis sativus) tại Chợ Mới, An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Minh Châu, Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Pages