Giao lưu với Đại học Miyagi – Nhật Bản

 

Tối ngày 27/02/2014, đại diện giảng viên, sinh viên và các tình nguyện viên đang công tác tại Đại học An Giang đã có buổi giao lưu, gặp gỡ với đoàn giáo sư, sinh viên đến từ trường Đại học Miyagi – Nhật Bản

Hội thảo nghiên cứu phương pháp định tính

Xuất phát từ nhu cầu phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Cán bộ - Giảng viên trường Đại học An Giang cũng như của các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo Phương pháp Nghiên cứu định tính trong thời gian 03 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/3/2014 với các nội dung chính: (1) sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng; (2) xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp; (3) tổng

Pages