Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi (Pouzolzia Zeylanica L. Benn) bằng dung môi nước để chế biến nước giải khát”

Lúc 8 giờ, ngày 16/08/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“ Trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi (Pouzolzia Zeylanica L. Benn) bằng dung môi nước để chế biến nước giải khát”– CNĐT: ThS. Nguyễn Duy Tân- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên thực hiện trong năm học 2015 - 2016

- Cá nhân kê khai hoạt động khoa khọc và công nghệ trong năm 2015-2016 (từ ngày 01/07/2015 - 30-06/2016) (Mẫu 1) gửi cho đơn vị (Khoa, Phòng, Trung Tâm Nghiên cứu, Bộ môn trực thuộc BGH, Trường Phổ thông Thực Hành Sư phạm).

- Đơn vị tổng hợp (Mẫu 2) gửi về phòng QLKH & HTQT.

- Hạn chót đến hết ngày: 20/07/2016.

Pages