Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)”

 Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)” do ThS. Cao Thị Luyến, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae và nghiên cứu bảo quản sản phẩm”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12/04/2016, tại phòng họp 2 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae và nghiên cứu bảo quản sản phẩm” do ThS. Trịnh Thanh Duy, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại”

Lúc 14 giờ, ngày 12/04/2016, tại phòng họp 2 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại” do TS. Trần Phương Lan, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô”

Lúc 14 giờ, ngày 06/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Tài liệu Hội thảo Cách viết Tổng quan tài liệu hiệu quả

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Cán bộ, Giảng viên và các bạn Sinh viên Tài liệu trong Buổi Báo cáo chuyên đề “Cách viết tổng quan tài liệu trong NCKH một cách hiệu quả”. Quí Thầy Cô và các bạn Sinh viên vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng.

Thông báo số 1 - Hội thảo Quốc tế năm 2016

Phòng QLKH & HTQT xin thông báo đến quý thầy cô,

Thông báo số 1 - Hôi Thảo Quốc tế 2016, với chủ đề "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: XU HƯỚNG VIỆT VÀ THẾ GIỚI" 

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Trân Trọng

P. QLKH & HTQT

Thông báo số 2 "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VIII"

Theo Thông báo số 192/TB-ĐHSP ngày 14/03/2016 của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM về việc viết bài tham dư Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi đến quý Thầy/Cô trong các khoa có liên quan đến đào tạo Sư phạm thông báo cho sinh viên ở Khoa mình viết bài tham dự.

Pages