Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07/01/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Dũng- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội thảo "Quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp"

Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hội thảo "Quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp".
Thời gian:     Lúc 7 g 30’ ngày 29/12/2015 (Thứ Ba).
Địa điểm
:      Hội trường 150B - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang,

18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Long Xuyên, AG.

Nội dung chi tiết Thư mời xem file đính kèm.

Thông báo số 92/TB-SKHCN ngày 18/12/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện năm 2016

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi đến tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 92/TB-SKHCN ngày 18/12/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu)”

Lúc 14 giờ 00’ ngày 24/12/2015 tại phòng họp 1, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu” do TS. Nguyễn Trung Thành, TBM Môi trường và PTBV, K. KT-CN-MT làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu gồm hai mục tiêu chính như sau:

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp xét duyệt ĐCCT đề tài NCKH cấp Trường NH 2015 - 2016: “Khả năng hấp phụ phosphate (P043-) của vật liệu tổng hợp từ tro trấu”

Lúc 15 giờ 00’ ngày 24/12/2015 tại phòng họp 1, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Khả năng hấp phụ phosphate (P043-) của vật liệu tổng hợp từ tro trấu” do TS. Nguyễn Trung Thành, TBM Môi trường và PTBV, K. KT-CN-MT làm chủ nhiệm.

Pages