Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia L. Benn)

Lúc 14 giờ , ngày 23/12/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia L. Benn)”– CNĐT: ThS. Võ Thị Xuân Tuyền- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Thành phần dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi dê và so sánh khả năng tăng trọng của dê trên các nguồn protein bổ sung”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Thành phần dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi dê và so sánh khả năng tăng trọng của dê trên các nguồn protein bổ sung”– CNĐT: ThS. Nguyễn Bình Trường, GV. Bộ môn Chăn nuôi Thú Y, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường:“Nghiên cứu kỹ thuật ương cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus) từ cá bột lên cá giống”

Lúc 14 giờ, ngày 26/11/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu kỹ thuật ương cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus) từ cá bột lên cá giống”– CNĐT: ThS. Lê Văn Lễnh- GV.BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở giai đoạn

Lúc 14 giờ, ngày 16/10/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở giai đoạn vườn ươm” do ThS.

Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng về việc đăng ký dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại  (file đính kèm) Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT (Nguyễn Thị Lan Phương) trước ngày 18/11/2015

 

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy bán rắn thu enzyme cellulase từ nấm mốc Aspergillus niger”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 18/09/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy bán rắn thu enzyme cellulase từ nấm mốc Aspergillus niger– CNĐT: ThS. Lê Hoàng Bảo Ngọc- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Pages