Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ XVII năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 99-KHLT/ĐTN-ĐHQG ngày 26/5/2015 của Thành đoàn và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ XVII năm 2015 dành cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học và học viện các tỉnh thuộc khu vực phía nam, P.QLKH-HTQT thông báo đến tất cả cán bộ/giảng viên hướng dẫn và sinh viên trong toàn Trường đăng ký tham gia giải thưởng. Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 

Các đơn vị tổng hợp hồ sơ tham gia và gửi cho chuyên viên phụ trách Lê Thị Á Đông, P. QLKH & HTQT (Email: ltadong@agu.edu.vn) trước ngày 31/8/2015.

Trân trọng cảm ơn,

P. QLKH &HTQT

Đính kèmDung lượng
ke hoach so 99.pdf744.59 KB
The le Eureka 2015.doc135 KB