THÔNG BÁO Về việc viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học lần I - 2015 tại Trường ĐH Kiên Giang

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Căn cứ công văn số 26/TB-ĐHKG ngày 16/06/2015 của Trường Đại học Kiên Giang về việc mời viết bài tham luận Hội thảo Khoa học lần I - năm 2015 về "Chiến lược phát triển các trường đại học và kết quả nghiên cứu khoa học tại Kiên Giang", Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo đến tất cả cán bộ, viên chức trong toàn Trường có nhu cầu gửi bài tham dự. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
26-TB To chuc Hoi thao Lan 1 cua DHKG.pdf4.94 MB