Thông báo số 21/TM-KHLS v/v tham gia viết bài và tham dự Hội thảo Khoa học “Núi Cấm và huyền thoại”

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Trường Thông báo số 21/TM-KHLS ngày 26/9/2015 v/v tham gia viết bài và tham dự Hội thảo Khoa học “Núi Cấm và huyền thoại” được tổ chức bởi Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang và Huyện ủy huyện Tịnh Biên. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT