Thông báo số 40/TM-TCTTĐT v/v viết bài Hội thảo Khoa học năm 2015-2016

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Trường Thông báo số 40/TM-TCTTĐT v/v viết bài Hội thảo Khoa học năm 2015-2016, chủ đề "Xây dựng đời sống văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang" được tổ chức bởi Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT