Thông báo số 2 "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VIII"

Theo Thông báo số 192/TB-ĐHSP ngày 14/03/2016 của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM về việc viết bài tham dư Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi đến quý Thầy/Cô trong các khoa có liên quan đến đào tạo Sư phạm thông báo cho sinh viên ở Khoa mình viết bài tham dự. Nội dung Thông báo xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Bài viết của sinh viên gửi cho bộ phận quản lý khoa học của đơn vị tổng hợp. Bảng tổng hợp của đơn vị gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Lê Trương Hồng Danh) qua địa chỉ Email:lthdanh@agu.edu.vn.
- Đối với bài tóm tắt gửi trước ngày 
28/05/2016.
- Bài toàn văn gửi trước ngày 27/07/2016 để Phòng tổng hợp và gửi về Trường Đại học Sư phạm TPHCM đúng thời gian quy định.

 

Trân trọng kính chào./.

P. QLKH & HTQT

 

Đính kèmDung lượng
192-TB-DHSP Thong bao so 2.pdf2.11 MB