Tài liệu Hội thảo Cách viết Tổng quan tài liệu hiệu quả

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Cán bộ, Giảng viên và các bạn Sinh viên Tài liệu trong Buổi Báo cáo chuyên đề “Cách viết tổng quan tài liệu trong NCKH một cách hiệu quả”. Quí Thầy Cô và các bạn Sinh viên vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng.

Đính kèmDung lượng
Tài liệu bản tiếng Việt1.31 MB
Tài liệu bản tiếng Anh6.87 MB