Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô”

Lúc 14 giờ, ngày 06/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

-          Tạo được số lương lớn cây giống Khoai Môn sạch bệnh, dễ dàng bảo quản, chất lượng củ tốt, năng suất cao hơn trồng từ củ.

-          Xây dựng qui trình nhân giống in vitro cho cây Khoai Môn địa phương để chuyển giao cho Trung tâm Khuyến nông An Giang xây dựng mô hình điểm trồng thử nghiệm cây Khoai Môn nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tại các huyện Chợ Mới và Châu Phú, An Giang..

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về việc nhân giống cây Khoai Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô; cung cấp nguồn giống tốt, sạch bệnh cho người dân trồng cây Khoai Môn giúp người trồng tăng năng suất củ, giảm bệnh hại, giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế ô nhiễm môi trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân; xây dựng qui trình nhân giống in vitro cho cây Khoai Môn địa phương để chuyển giao cho Trung tâm Khuyến nông An Giang. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau:

- Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  85,14/100

Hội đồng  thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí