Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại”

Lúc 14 giờ, ngày 12/04/2016, tại phòng họp 2 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại” do TS. Trần Phương Lan, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

-          Xác định được điều kiện hoạt động tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chỉnh tên đề tài:“Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase” và  nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu, làm cơ sở và tiền đề cho phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nói chung và công nghê enzyme trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau:

- Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  86,14/100

Hội đồng  thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí