Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.)”- CNĐT: ThS. Huỳnh Trường Huê, ThS. Võ Thị Xuân Tuyền, ThS. Trần Kim Hoàng- Khoa NN-TNTN.

Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.)”- CNĐT: ThS. Huỳnh Trường Huê, ThS. Võ Thị Xuân Tuyền, ThS. Trần Kim Hoàng- Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

  • Đánh giá tính đa dạng hình thái và đa dạng di truyền của một số mẫu giống Nghệ Đen nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen và chọn giống.
  • Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của một số mẫu giống Nghệ Đen.
  • Đánh giá khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá Tra của dịch chiết bột Nghệ Đen.

Sau khi nghe nhóm chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị nhóm CNĐT sửa tên của vi khuẩn và Nghệ Đen cho đúng với tên khoa học và nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực di truyền phân tử; chọn ra giống Nghệ Đen có năng suất và hàm lượng Curcumin cao góp phần cho công tác tuyển chọn, nhân giống giống Nghệ Đen phục vụ cho sản xuất và xác định được khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của dịch chiết bột Nghệ Đen nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi cá, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, hạn chế ô nhiễm môi trường nước. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau:

- Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  77,14/100

Hội đồng  thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí