Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên thực hiện trong năm học 2015 - 2016

- Cá nhân kê khai hoạt động khoa khọc và công nghệ trong năm 2015-2016 (từ ngày 01/07/2015 - 30-06/2016) (Mẫu 1) gửi cho đơn vị (Khoa, Phòng, Trung Tâm Nghiên cứu, Bộ môn trực thuộc BGH, Trường Phổ thông Thực Hành Sư phạm).

- Đơn vị tổng hợp (Mẫu 2) gửi về phòng QLKH & HTQT.

- Hạn chót đến hết ngày: 20/07/2016.

- Tất cả bảng kê khai và hồ sơ (bản in và file mềm) gửi đến CV. Nguyễn Thị Lan Phương - Phòng QLKH & HTQT: ntlphuong@agu.edu.vn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Đính kèmDung lượng
Thông Báo411.57 KB
Mẫu 121.77 KB
Mẫu 226.7 KB