Hội thảo Chuyên đề về du lịch trong giai đoạn hiện nay

Nhằm giới thiệu, cung cấp những thông tin về du lịch trong giai đoạn hiện nay và các kỹ năng cần thiết trong phát triển du lịch như tư duy sáng tạo, xây dựng thương hiệu, dịch vụ, kỹ năng giải quyết phàn nàn của khách du lịch cũng như các kỹ năng cần thiết khác trong lĩnh vực du lịch,…. Trường Đại học An Giang có kế hoạch mời giáo sư Guillaume van Grinsven, Giảng viên Trường ĐH Breda, Hà Lan, kiêm giảng viên Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam đến báo cáo tại Trường về chủ đề trên.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

-         Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học An Giang;

-         Số lượng dự kiến: 120 người

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

1.      Thời gian: Từ 08:00 – 11:00, sáng ngày 23/11/2016.

2.      Địa điểm: Phòng họp 2, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.

3.      Người trình bày: Gs. Guillaume van Grinsven, Giảng viên Trường ĐH Breda, Hà Lan, kiêm giảng viên Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng.

4.      Phiên dịch:

- Ô. Trần Ngọc Phương, chuyên viên Phòng QLKH&HTQT;

- Ô. Võ Hồng Na Uy, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT.

Đính kèmDung lượng
Tourism 3.0 part 1.pptx28.88 MB
Tourism 3.0 part 2.pptx7.35 MB