Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học An Giang với Đại học Massey, New Zealand

Vào chiều ngày 22/11/2016, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) có tổ chức buổi ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học An Giang với Đại học Massey, New Zealand.

Tiến sĩ (TS) Alyson McGee, cố vấn hợp tác quốc tế, giảng viên Khoa Sư phạm, Trường đại học Massey (New Zealand) cùng với đại diện Trường ĐHAG, PGS. TS. Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo giữa 2 trường dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa và Trung tâm của Trường.

Sau Lễ ký kết, hai trường có giới thiệu những chương trình đào tạo đại học, ngắn hạn, từ xa cho học sinh, nghiên cứu sinh có nhu cầu học tập kiến thức chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ tại đất nước New Zealand. Bên cạnh đó, TS. Alyson McGee mong muốn sinh viên Trường đại học Massey có thêm cơ hội học tập ngôn ngữ, văn hóa Việt, kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam trong một số lĩnh vực mà Trường ĐHAG có thể đào tạo tại Trường.