Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017

Căn cứ Thông báo số 1147/TB-SKHCN ngày 28/11/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH & CN cấp tỉnh năm 2017,
 
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Trường đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017 (nội dung chi tiết Thông báo và mẫu đính kèm). Phiếu đề xuất của cá nhân gửi cho bộ phận phụ trách nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp.
 
Bảng tổng hợp (file word) của đơn vị gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (Cô Nguyễn Thị Lan Phương) qua địa chỉ email: ntlphuong@agu.edu.vn trước ngày 28/12/2016 để Phòng tổng hợp gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đúng thời gian quy định.
 
Trân trọng./.
 
PHÒNG QLKH&HTQT
Đính kèmDung lượng
Bang tong hop DM.doc44 KB
Phieu de xuat.docx14.23 KB
TB DKDT cap Tinh 2017.pdf715.83 KB