LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU

Thứ

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

16/3

Thứ 6

17/3

Thứ 7

18/3

CN

Sáng

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng xét duyệt đề cương (8g00 và 9g30)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài (8g00 và 9g30)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

 

Thứ 2

 

Thứ 3

21/3

Thứ 4

22/3

Thứ 5

23/3

Thứ 6

 

Thứ 7

 

CN

Sáng

 

 

 

 

Họp nghiệm thu ĐT và Xét duyệt sáng kiến

Họp Hội đồng xét duyệt 03 đề cương (8g00, 9g00 và 10g00)

 

 

 

Chiều

 

 

 

Họp lấy ý kiến 02 dự thảo (Chiến lược phát triển và khen thưởng KHCN)

 

 

 

 

 

 

Thứ

 

Thứ 2

27/3

Thứ 3

28/3

Thứ 4

29/3

Thứ 5

23/3

Thứ 6

 

Thứ 7

 

CN

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Họp HĐ xét duyệt ĐT và nghiệm thu TLGD (8g00 và 9g30)