Công văn về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ"

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (5/2 Ngô Quyền, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang; ĐT: (0296 3852.212) hoặc gặp ông Phạm Danh Tướng: 012345.91.995) chậm nhất đến hết ngày 13/04/2018 để Sở tổng hợp, trình Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.