Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”- CNĐT: ThS. Lê Minh Tuấn, bộ môn Khoa học cây trồng. K. NN- TNTN và ThS. Lâm Thị Mỹ Linh, bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm .

Lúc 14 giờ, ngày 20/04/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2017 – 2018: Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”- ThS. Lê Minh Tuấn, bộ môn Khoa học cây trồng. K. NN- TNTN và ThS. Lâm Thị Mỹ Linh, bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Tìm ra một số hoạt chất sinh học có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển và ngán ăn một số loài sâu hại trên lúa và rau màu. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng các hoạt chất sinh học này trong việc điều chế các loại thuốc BVTV có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ sâu hại..

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị CNĐT sửa tên đề tài: “Khảo sát khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật đối với sâu hại trên lúa và rau màu” và nhận xét đề tài rất cần thiết thực hiện theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện, bảo vệ môi trường, giúp tạo ra sản phẩm an toàn hơn cho người sử dụng; đây còn là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên ngành Bảo vệ thực vật và các ngành liên quan. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau:

- Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  87,37/100

Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí