Công văn số 494/SKHCN-SHTT ngày 29/07/014 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang v/v tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2014

Phòng QLKH & HTQT kính gửi đến quý Thầy/Cô và SV Trường Công văn số 494/SKHCN-SHTT ngày 29/07/014 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang v/v tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2014.

Thông tin chi tiết, kính mời quý Thầy/Cô và các em SV xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT