Thư mời tham dự Hội thảo Chuyên đề "Đổi mới xanh-Chìa khóa để tồn tại và phát triển cho các doanh nghiệp" của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam

Phòng QLKH & HTQT kính gửi đến quý Thầy/Cô Thư mời tham dự Hội thảo Chuyên đề "Đổi mới xanh-Chìa khóa để tồn tại và phát triển cho các doanh nghiệp" của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN).

Thông tin chi tiết, kính mời quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT