Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học

Phòng QLKH & HTQT kính gửi quý Thầy Cô và SV Trường Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng kính chào.
P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
374-ĐHSP.KH_.pdf471.67 KB