HỘI THẢO TẬP HUẤN “PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH”

Từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học An Giang đã lần lượt tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học, từ xác định vấn đề đến cách sử dụng các công cụ trong triển khai nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, viết và xuất bản bài báo khoa học, viết dự án và tìm nguồn tài trợ. Các khóa huấn luyện này đã được đông đảo học viên tham dự đánh giá hữu ích cho công tác nghiên cứu khoa học. Qua khảo sát lấy ý kiến từ học viên, phần lớn học viên đề nghị Trường tổ chức thêm các khóa huấn luyện mang tính chuyên sâu hơn như phương pháp phân tích các các dạng dữ liệu khác nhau trong nghiên cứu khoa học.

Tiếp theo các hội thảo trước về Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, Trường Đại học An Giang sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn về “Phân tích Dữ liệu Định tính” nhằm giới thiệu với CB – GV của Trường ĐHAG cũng như CB – GV các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL kỹ thuật phân tích dữ liệu định tính từ các nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và các ngành khoa học ứng dụng khác.

Trong chương trình Hội thảo tập huấn, học viên sẽ được tổ chức theo nhóm để quan sát 01 lớp học giảng dạy tiếng Anh hoặc đi thực địa để lấy số liệu định tính bằng cách ứng dụng kiến thức vào thực hành nghiên cứu theo 03 chủ đề: (1) Phân tích dữ liệu từ Quan sát nhóm (Action Learning), (2) Phân tích dữ liệu hệ thống sản xuất (Production System) và (3) Phân tích dữ liệu liên quan đến Kinh tế - Xã hội (Social – Economic).

Yêu cầu: Học viên tham dự khóa tập huấn có thể thảo luận bằng tiếng Anh trong quá trình làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm, và cung cấp dữ liệu định tính (nếu có) để học viên có thể trực tiếp thực hành thêm kỹ thuật phân tích dữ liệu định tính có sẵn. Cán bộ phụ trách hội thảo tập huấn sẽ hỗ trợ phiên dịch khi cần thiết.

Thời gian:  Ngày 07 – 08/10/2014 (Chương trình đính kèm).

- Buổi sáng: từ 08:00 – 11:00.

   - Buổi chiều: từ 13:00 – 17:00.

Địa điểm: Phòng họp 2, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang

(Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Long Xuyên, AG)

Chủ đề: Phân tích Dữ liệu Định tính.

Người trình bày: Ô. Detlef Briesen, Giáo sư Trường ĐH Giessen, CHLB Đức.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh.

Đại biểu tự túc chi phí ăn ở và đi lại.

Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự hội thảo online tại đây hoặc qua địa chỉ: Ô. Trần Ngọc Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế: Email: tnphuong@agu.edu.vn, ĐT: 0908.500.885 hoặc 076.6.256565 (1711).

Hạn chót đăng ký tham dự hội thảo vào ngày 04/10/2014.