Thông báo hội thảo

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

Căn cứ Công văn số 13/CV-BTCHT ngày 24/11/2014 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả Quý thầy/cô, đơn vị có sáng tạo kỹ thuật thì đăng ký tham gia (nội dung CV, biểu mẫu đăng ký và tờ bướm). Quí Thầy cô vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL" tổ chức vào tháng 12/2014 tại Trường Đại học An Giang.

Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Hạn chót gửi danh sách đăng ký về Phòng QLKH&HTQT là ngày 25/11/2014.

Trân trọng,

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển" do 04 Trường Đại học (ĐH KHXH & NV-ĐHQG Hà Nội, ĐH KHXH & NV-ĐHQG TP.HCM, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Khoa học Huế-ĐH Huế) đồng tổ chức. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Pages