THÔNG BÁO Về việc đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016

Căn cứ Thông báo số 633/TB-SKHCN ngày 21/09/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 1);

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả các cán bộ, giảng viên trong toàn Trường về việc đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 1) (nội dung chi tiết và mẫu đính kèm). Phiếu đề xuất của cá nhân gửi cho bộ phận phụ trách nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp. Bảng tổng hợp của đơn vị gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 17/10/2015 (Xin vui lòng gửi bản giấy kèm file word qua Email: ntlphuong@agu.edu.vn).

Trân trọng.

PHÒNG QLKH&HTQT