Đề tài cấp Tỉnh

Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng về việc đăng ký dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại  (file đính kèm) Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT (Nguyễn Thị Lan Phương) trước ngày 18/11/2015

 

Pages