Hội thảo "Quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp"

Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hội thảo "Quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp".
Thời gian:     Lúc 7 g 30’ ngày 29/12/2015 (Thứ Ba).
Địa điểm
:      Hội trường 150B - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang,

18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Long Xuyên, AG.

Nội dung chi tiết Thư mời xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Thu moi.pdf417.76 KB