Thông báo số 2 về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Thông báo số 2 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến toàn thể Quý Thầy/Cô và các em sinh viên của Trường về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

 

Hạn cuối nộp bài (tại trường ĐHAG) là 10/8/14.

Tất cả bài viết gửi về cho Đ/c Châu Sôryaly (P. QLKH & HTQT) qua địa chỉ mail csoryaly@agu.edu.vn để tổng hợp, sau đó P. QLKH-HTQT sẽ gửi tất cả bài viết của Quý Thầy/Cô và các em sinh viên đến Hội thảo trước ngày 15/8/14.

 

Quý Thầy/Cô vui lòng xem thêm thông tin chi tiết ở tập tin đính kèm.

 

Trân trọng kính chào.
P. QLKH & HTQT