Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển" do 04 Trường Đại học (ĐH KHXH & NV-ĐHQG Hà Nội, ĐH KHXH & NV-ĐHQG TP.HCM, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Khoa học Huế-ĐH Huế) đồng tổ chức. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng kính chào.

P. QLKH & HTQT

 

Đính kèmDung lượng
DOC171014.pdf933.49 KB