Thông báo Hội thảo tập huấn về “Phương pháp Nghiên cứu Khoa học” vào ngày 23 – 24/6/2014

Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực hoạt động quan trọng được Trường ĐH An Giang ngày càng quan tâm đầu tư phát triển. Đây là chiếc cầu nối gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn. Nhằm hỗ trợ CB – GV của Trường ĐHAG cũng như CB – GV các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL trong việc trau dồi và nâng cao kiến thức tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, một chương trình hữu ích, giúp học viên học hỏi được nhiều điều giá trị cũng như tìm ra các hướng đi mới trong công tác nghiên cứu khoa học, Trường Đại học có kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn về “Phương pháp Nghiên cứu Khoa học” vào ngày 23 – 24/6/2014 tại Trường.

Thời gian: Từ ngày 23 – 24/6/2014 (Chương trình đính kèm).

- Buổi sáng: từ 08:00 – 11:00.

- Buổi chiều: từ 13:30 – 17:00.

Địa điểm: Phòng họp 2, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.

(Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang)

Chủ đề: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học.

Người trình bày: Gs. Dennis Floyd Berg, Cựu giáo sư của ĐH bang California, Hoa Kỳ, kiêm Cố vấn của Trung tâm Seameo Retrac tại TP.HCM.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch).

Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ: Ô. Trần Ngọc Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế: Email: tnphuong@agu.edu.vn, ĐT: 0908.500.885; 076.6.256565 (số máy lẻ: 1711) hoặc đăng ký online tại: http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/thong-bao-hoi-thao.

Hạn chót đăng ký tham dự hội thảo vào ngày 20/6/2014.