Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2015-2016 (đợt 2)

Lúc 8giờ ngày 02/06/2016, tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục 13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016 (đợt 2)

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng có 07/13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN năm học 2015-2016 (đợt 2) được thực hiện.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 13/05/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”– CNĐT: ThS. Trần Xuân Hiển- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá tính đa dạng di truyền, đặc điểm nông học, hàm lượng Curcumin và khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của một số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.)”- CNĐT: ThS. Huỳnh Trường Huê, ThS. Võ Thị Xuân Tuyền, ThS. Trần Kim Hoàng- Khoa NN-TNTN.

Pages